عنوان وب‌سایت من

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

بنام خداوند بخشنده مهربان

ديدگاه مديريتي

بازاريابي را بدين گونه تعريف مي کند

 

بازاريابي يک فرايند اجتماعي و مديريتي است که به‌وسيله آن، افراد و گروهها ،نيازها و خواسته ها ي خود را از طريق توليد ، عرضه و مبادله کالاهاي مفيد و با ارزش با ديگران ، تأمين مي کنند . به طور کلي ، بازاريابي دانشي ناشناخته است که با ويژگيهايي از قبيل عدم اطمينان بالا ، ساختار گمشده علّـي ودانشي ناکامل و گسترده قابل شناسايي است .بسياري از وظايف تصميم گيري و حل مسـئله به صورت بدون ساختار يا نيمه ساختار يافته انجام مي شود .

پيش بيني

پيش بيني يکي از قديمي ترين فعاليتها و وظايف مديريت وتجارت بوده است.درروزگاران قديم نمونه هايي از پيشگوييها و پيش بيني ها وجود دارد . به طور کلي ، مديري را مي توان موفق دانست که از قوه تجسم بالايي در تصميم گيري و قضاوت برخوردار باشد . تجربه ، به انسان در پيش بيني آينده وانتخاب تصميم درست و دادن رأي صحيح کمک مي کند.


گزارش تخلف
بعدی