عنوان وب‌سایت من

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

بنام خداوند بخشنده مهربان

ديدگاه مديريتي

بازاريابي را بدين گونه تعريف مي کند

 

بازاريابي يک فرايند اجتماعي و مديريتي است که به‌وسيله آن، افراد و گروهها ،نيازها و خواسته ها ي خود را از طريق توليد ، عرضه و مبادله کالاهاي مفيد و با ارزش با ديگران ، تأمين مي کنند . به طور کلي ، بازاريابي دانشي ناشناخته است که با ويژگيهايي از قبيل عدم اطمينان بالا ، ساختار گمشده علّـي ودانشي ناکامل و گسترده قابل شناسايي است .بسياري از وظايف تصميم گيري و حل مسـئله به صورت بدون ساختار يا نيمه ساختار يافته انجام مي شود .

گزارش تخلف
بعدی